DGI Landsdelsmesterskaber på 15 m

Så er årets 15 m Landsdelsmesterskaber på riffel også skudt i gang i Tuse.

Igen i år er Tuse Skytteforening medarrangør på 15 m landsdelsmesterskaberne på riffel og luftriffel. Torsdagen bød på en næsten fuldt booket skydebane – med kun 2 ledige skydetider på hele dagen.

Resultaterne vil under stævnet kunne følges her: http://mvs-skytteinfo.dk/resultater/ (opdateres dagligt). Du kan også følge resultaterne løbende under stævnet på, https://minidraet.dgi.dk/

Vælg ”Udøver/Skytte” og indtast dit skyttenummer og tryk på dit navn når det dukker op.

Herefter kommer du ind på dine resultater mv. lidt nede på listen kan de se ”stævner” her trykker du på du på stævne navnet, nederst står der discipliner, her trykker du på ”vis individuelt” – så er du på resultatlisten.

Stævnet løber frem til og med søndag, hvis I ikke allerede har bestilt en plads har vi stadig enkelte ledige skydetider fredag, lørdag og søndag – så I kan stadig nå at være med.

Reklamer

Referat Generalforsamling

Den 28. februar 2018 kl. 18.30, i Tuse hallen.

 Punkt 1.      Valg af dirigent og sekretær.

 

Dirigent: Anette Andersen

Sekretær: Sigurd Jensen

 

Punkt 2.      Formandens beretning.

 

Der har også i 2017 været meget aktivitet, både i DGI og DSU. Vi har på 50 meter igen i 2017 skudt i Svinninge.

 

Vi har haft mange skytter med til DM’erne og SM’er og andre mesterskaber hvor vi har vundet præmier og medaljer både individuelt og hold.

 

Vi har i 2017 afhold LDM på 15 meter sammen med Korsør skytteforening – det var en succes.

 

Vi har som sædvanligt afholdt afslutninger for voksne og børn både sommer og vinter.

 

Det er i 2017 blevet lavet en del arbejde på 200 meter banen, bla. Opretning af huset og fjernet bly i volden. Der skal laves lydisolering i loftet i huset inden vi kan skyde i 2018.

 

Der har i 2017 været afholdt en cal 22 gevær terrænskydning på Tuse Bjerg det kommer der også igen i 2018.

 

Våbenloven er blevet strammet så der b.la. skal føres logbog over udlevering af våben fra våbenskabet til skytterne på banen – det er vi spændt på hvordan kommer til at kører.

 

Der skal igen i år afholdes LDM på vores 15 meter bane, der skal laves lidt eftersyn af banen inden vi kan åbne dørene for skytterne.

 

200 meter banen skal klargøres til syn inden vi kan starte skydningen op.

 

Formanden takkede hjælperne i foreningen.

 

Beretningen blev godkendt ved akklamation.

 

 

Punkt 3.      Fremlæggelse af regnskab.

 

Søren Øst Hansen, fremlagde et regnskab der udviste et underskud på 5.984 kr. Der er i året afskrevet 21.900 kr. på Kongsberg anlægget, så uden denne afskrivning ville vi have haft et overskud.

Søren bemærkede, at vi dermed kan konstatere at vores markeringsanlæg er ved at være gammelt, det vil derfor fremover være behov for at begynde at sparer op.

Patronsalget er faldet, det har ikke været så mange store salg i løbet af året.

Der er mange små indtægter fra stævner mv. det er det der gør at vi ikke løber ind i større underskud. På samme vis er der mange små omkostninger til vedligeholdelse der summer op.

Vi skal som formanden beskrev i beretningen have lavet loft på 200 m banen – det kommer hurtigt til at koste omkring 5.000 kr.

 

 

 

Punkt 4.      Indkommende forslag.

Ingen

 

Punkt 5.      Valg.

–      Kasserer, Søren Øst Hansen, Genvalg
  • Kurt Møller Pedersen, bestyrelse, Genvalg
  • Susanne Frederiksen, bestyrelse, Genvalg
  • Kent Bredegaard, Forældrerepræsentant, Genvalg
  • Anette Andersen, Forældrerepræsentant, Genvalg
  • Bestyrelsessuppleant, Nickolai Kristensen var på valg, men er ikke længere medlem, der skal derfor vælges en ny. Jan Matzen blev valgt.
  • Revisor, Johnny Larsen, genvalg
  • Revisor suppleant, Jacob Flintholm, genvalg

 

Punkt 6.      Eventuelt

Anette har meldt os til sommerferie aktiviteter i 2018. Anette vil lave informationsteksten om, så den henvender sig mere til familier i stedet for kun for børnene.

 

Anette fortalte at vi stadig mangler hjælpere til LDM. Der blev på mødet fyldt op med hjælpere.

 

Formanden indkalder til klargøring af 200 m banen, når han finder en dag med godt vejr.

 

Jan Matzen syntes det er meget svært for forældre at have overblik over hvilke turneringer børnene er med i og hvor resultaterne findes. På samme vis er det svært at følge med i resultater og andet fra stævnerne. Han efterlyser en vejledning, dette vil bestyrelsen forsøge at imødekomme.

 

Kjeld efterlyser at der er flere der tager del i rengøringen på banen og i rengøringen af skiverne. Det er fremover dem der har vagt ved kassen og banevagterne der sørger for at der ordnes skiver og opholdsrum inkl. Jævnlig vask og støvsugning.

 

Jan Matzen, vil gerne påtage sig små opgaver, han er sikker på, at der er flere af forældrene på banen der har samme syn på dette når de alligevel er på banen.

 

Generalforsamling Afholdes den 28. februar 2018 kl. 18.30, i Tuse hallen. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14. februar 2018.

Dagsorden:

 

Punkt 1.      Valg af dirigent og sekretær.

Punkt 2.      Formandens beretning.

Punkt 3.      Fremlæggelse af regnskab.

Punkt 4.      Indkommende forslag.

Punkt 5.      Valg.

–       Kasserer, Søren Øst Hansen

–       Kurt Møller Pedersen, bestyrelse

–       Susanne Frederiksen, bestyrelse

–       Kent Bredegaard, Forældrerepræsentant

–       Anette Andersen, Forældrerepræsentant

–       Bestyrelsessuppleant, Nickolai Kristensen

–       Revisor, Johnny Larsen

–       Revisor suppleant, Jacob Flintholm

 

Punkt 6.      Eventuelt

 

Mød op på generalforsamlingen, hvor du kan hører om din forenings liv og trivsel, her har du også mulighed for at komme med ideer til, at få en bedre forening.

På Bestyrelsens vegne

Kjeld Pedersen

Kommuneskydningen 2018

Tuse Skytteforening var sammen med de fleste af de øvrige skytteforeninger i Holbælk kommune sammen om et nyt tiltag for de lokale foreninger, hvor det sociale samvær var  sat i højsædet. Vi afholdte en “kommune skydning” hvor alle foreningerne kunne konkurrer mod hinanden på lige vilkår, da vi brugte placeringscifrene fra de forskellige skytters placeringer i deres respektive klasser og discipliner til at finde frem til den vindende forening.

Se resultaterne fra skydningen her:

Individuelle resultater

Hold resultatliste

Årets 15 m præmieskydning i Tuse – Deltagerrekord!

Tuse Skytteforening takker for den meget flotte deltagelse ved vores stævne i år – vi har de senere år oplevet flere og flere deltagere ved vores stævne og det skete igen i år – vi kan således melde om deltagerrekord med i alt 78 skytter og 233 skydninger det er 17 skydninger mere end sidste år. Torsdag og fredag var der fuldt hus på banen – alle baner optaget, vi må overveje, at holde endnu en hverdagsaften åbent til næste år – vi glæder os allerede til at se jer!

Se resultatlisten fra stævnet her Resultatliste Tuse 2017 

9