Indbydelse til 25, 50, 200 og 300 m stævne i Holbæk

Sæt kryds i kalenderen fredag den 10. august og lørdag den 11. august – her er der stævne i Holbæk hvor Tuse er medarrangør.

Se indbydelsen her:

Indbydelse Holbæk, Svinninge og Tuse stævne 25-200 m 2018

Reklamer

Afslutning og opstart på 50 m

Der var gang i den på 50 m banen da årets afslutning for vinter sæsonen og opstarten for sommersæson blev markeret med skydning, pizza og præmie uddelinger.

 

Se resultatlisten for årets skydninger her: 2017-2018 Resultatliste

Se resultatlisten for klubmesterskaberne her: Link

Afslutning på vintersæsonen og opstart på sommersæsonen

Mandag den 16. april starter vi 50 meter sæsonen op på skydebanen i Svinninge. Her fejrer vi samtidig de bedste skytter fra vinterens skydninger på 15 meter samt årets klubmestrer.

I løbet af sommerenperioden skyder vi 50 meter hver mandag fra kl. 18.00, banen er beliggende Nordgårde 4, 4520 Svinninge. Vi skyder 200 meter hver onsdag fra kl .18.00, banen er beliggende på Skydebanevej 2, 4300 Holbæk.

2 X DM Guld på 15 m

Endnu en gang viste vores senior skytter hvor DM guldmedaljerne hører hjemme. Lørdag den 7. april 2018 vandt senior holdet bestående af Susanne Frederiksen, Lars Lund, Kurt Petersen og Kurt Møller Pedersen, foreningsholds konkurrencen på 15 m kaliber 22. I dag søndag den 8. april vandt de så også foreningsholdskonkurrencen på luftriffel. Også individuelt var der en enkelt medalje til Tuse – den vandt Susanne Frederiksen, med 399 point på kaliber 22. Herfra skal lyde et stor tillykke med de flotte bedrifter.

This slideshow requires JavaScript.

Regler for udlån af våben på skydebanen

Våbenloven er blevet stammet og vi skal som skytteforening naturligvis overholde denne lovgivning, læs nedenfor hvad det betyder for dig.

For dig der ikke er medlem i foreningen og gerne vil prøve at skyde.

For at få lov til at skyde med vores salonrifler, skal du fremvise billede-ID og CPR-nummer bevis (f.eks. kørekort eller pas og sundhedskort/sygesikringskort).

Du kan prøve at skyde luft riffel uden at fremvise ID.

Du kan skyde 3 gange inden du skal melde dig ind i foreningen. Er du over 15 år skal du ud over indmeldelsen i foreningen ansøge om en SKV6 godkendelse, se nedenstående.

For medlemmer i foreningen:  

Har du ikke en af følgende i foreningen og er over 15 år, skal du lave en SKV6 ansøgning:

Godkendt medlem af skytteforeningsbestyrelsen (SKV1)
Våbenpåtegning (SKV2 -det orange plastic kort)
Adgang til boksen (SKV3)
Transporttilladelse (SKV3)
Du kan skyde luft riffel uden at skulle have en SKV6 godkendelse.

 

Du skal selv søge SKV6 hvis du fortsat vil benytte vores foreningsvåben.

Hent SKV6 blanketten her:

https://www.dgi.dk/skv/vaabenregistrering/skv-blanketter

 

Udfyld, Oplysninger til blanketten:
Navn: Tuse Skytteforening
Skv-nr: 000334
Postadresse: Tuse Byvej 14
Formandens navn: Kjeld Ove Pedersen

Udskriv, Underskriv og Indsend som foreskrevet på side to af blanketten og medbring kvittering for ansøgningen. Alternativt kan du tage ansøgningen med på skydebanen og aflever blanketten til formanden, der sørger for at videresende ansøgningen.

Du skal til alle skydninger medbringe ID og hvis du er over 15 år din vandelsgodkendelse (SKV2, SKV3 eller SKV6) har du ikkemodtaget godkendelsen endnu skal du medbringe kvitteringen for ansøgningen.

Alle udlån af forenings- og private våben skal indskrives i våbbenlogen på skydebanen.

DGI Landsdelsmesterskaber på 15 m

Så er årets 15 m Landsdelsmesterskaber på riffel også skudt i gang i Tuse.

Igen i år er Tuse Skytteforening medarrangør på 15 m landsdelsmesterskaberne på riffel og luftriffel. Torsdagen bød på en næsten fuldt booket skydebane – med kun 2 ledige skydetider på hele dagen.

Resultaterne vil under stævnet kunne følges her: http://mvs-skytteinfo.dk/resultater/ (opdateres dagligt). Du kan også følge resultaterne løbende under stævnet på, https://minidraet.dgi.dk/

Vælg ”Udøver/Skytte” og indtast dit skyttenummer og tryk på dit navn når det dukker op.

Herefter kommer du ind på dine resultater mv. lidt nede på listen kan de se ”stævner” her trykker du på du på stævne navnet, nederst står der discipliner, her trykker du på ”vis individuelt” – så er du på resultatlisten.

Stævnet løber frem til og med søndag, hvis I ikke allerede har bestilt en plads har vi stadig enkelte ledige skydetider fredag, lørdag og søndag – så I kan stadig nå at være med.

Referat Generalforsamling

Den 28. februar 2018 kl. 18.30, i Tuse hallen.

 Punkt 1.      Valg af dirigent og sekretær.

 

Dirigent: Anette Andersen

Sekretær: Sigurd Jensen

 

Punkt 2.      Formandens beretning.

 

Der har også i 2017 været meget aktivitet, både i DGI og DSU. Vi har på 50 meter igen i 2017 skudt i Svinninge.

 

Vi har haft mange skytter med til DM’erne og SM’er og andre mesterskaber hvor vi har vundet præmier og medaljer både individuelt og hold.

 

Vi har i 2017 afhold LDM på 15 meter sammen med Korsør skytteforening – det var en succes.

 

Vi har som sædvanligt afholdt afslutninger for voksne og børn både sommer og vinter.

 

Det er i 2017 blevet lavet en del arbejde på 200 meter banen, bla. Opretning af huset og fjernet bly i volden. Der skal laves lydisolering i loftet i huset inden vi kan skyde i 2018.

 

Der har i 2017 været afholdt en cal 22 gevær terrænskydning på Tuse Bjerg det kommer der også igen i 2018.

 

Våbenloven er blevet strammet så der b.la. skal føres logbog over udlevering af våben fra våbenskabet til skytterne på banen – det er vi spændt på hvordan kommer til at kører.

 

Der skal igen i år afholdes LDM på vores 15 meter bane, der skal laves lidt eftersyn af banen inden vi kan åbne dørene for skytterne.

 

200 meter banen skal klargøres til syn inden vi kan starte skydningen op.

 

Formanden takkede hjælperne i foreningen.

 

Beretningen blev godkendt ved akklamation.

 

 

Punkt 3.      Fremlæggelse af regnskab.

 

Søren Øst Hansen, fremlagde et regnskab der udviste et underskud på 5.984 kr. Der er i året afskrevet 21.900 kr. på Kongsberg anlægget, så uden denne afskrivning ville vi have haft et overskud.

Søren bemærkede, at vi dermed kan konstatere at vores markeringsanlæg er ved at være gammelt, det vil derfor fremover være behov for at begynde at sparer op.

Patronsalget er faldet, det har ikke været så mange store salg i løbet af året.

Der er mange små indtægter fra stævner mv. det er det der gør at vi ikke løber ind i større underskud. På samme vis er der mange små omkostninger til vedligeholdelse der summer op.

Vi skal som formanden beskrev i beretningen have lavet loft på 200 m banen – det kommer hurtigt til at koste omkring 5.000 kr.

 

 

 

Punkt 4.      Indkommende forslag.

Ingen

 

Punkt 5.      Valg.

–      Kasserer, Søren Øst Hansen, Genvalg
  • Kurt Møller Pedersen, bestyrelse, Genvalg
  • Susanne Frederiksen, bestyrelse, Genvalg
  • Kent Bredegaard, Forældrerepræsentant, Genvalg
  • Anette Andersen, Forældrerepræsentant, Genvalg
  • Bestyrelsessuppleant, Nickolai Kristensen var på valg, men er ikke længere medlem, der skal derfor vælges en ny. Jan Matzen blev valgt.
  • Revisor, Johnny Larsen, genvalg
  • Revisor suppleant, Jacob Flintholm, genvalg

 

Punkt 6.      Eventuelt

Anette har meldt os til sommerferie aktiviteter i 2018. Anette vil lave informationsteksten om, så den henvender sig mere til familier i stedet for kun for børnene.

 

Anette fortalte at vi stadig mangler hjælpere til LDM. Der blev på mødet fyldt op med hjælpere.

 

Formanden indkalder til klargøring af 200 m banen, når han finder en dag med godt vejr.

 

Jan Matzen syntes det er meget svært for forældre at have overblik over hvilke turneringer børnene er med i og hvor resultaterne findes. På samme vis er det svært at følge med i resultater og andet fra stævnerne. Han efterlyser en vejledning, dette vil bestyrelsen forsøge at imødekomme.

 

Kjeld efterlyser at der er flere der tager del i rengøringen på banen og i rengøringen af skiverne. Det er fremover dem der har vagt ved kassen og banevagterne der sørger for at der ordnes skiver og opholdsrum inkl. Jævnlig vask og støvsugning.

 

Jan Matzen, vil gerne påtage sig små opgaver, han er sikker på, at der er flere af forældrene på banen der har samme syn på dette når de alligevel er på banen.